Pariterapia ja perheterapia Seinäjoki

Perhepsykoterapeutin palvelut:

Perhe- ja pariterapia

 • Koko perheen tapaamiset
 • Parikäynnit
 • Yksilökäynnit
 • Selkeyttävät tukea antavat keskustelut

Toimiva lapsi ja perhe interventiot

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/toimiva_lapsi_perhe

Tukikäynnit

 • Tueksi elämän pulmatilanteissa ja kriiseissä
 • Sijoitetun lapsen tai perheenjäsenen tukikäynnit

Perhe­psykoterapia­palveluja lastensuojelutyön tueksi

 • Konsultaatiot
 • Vanhemmuuden tukeminen ja perhettä voimaannuttava työskentely
 • Lasten kotona asumisen mahdollistamiseen tähtäävä työskentely
 • Sijoitettujen lasten, heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa työskentely
 • Mahdollisuus työparina toimimiseen

Ota yhteyttä