Marianne Takala

Koulutus mm.

 • Yksilöpsykoterapeutti (Kelan palveluntuottaja)
 • Perhepsykoterapeutti (Kelan palveluntuottaja)
 • Emdr-terapeutti (EMDR: www.emdr.fi/emdr)
 • Koulutettu työnohjaaja (STOry, www.suomentyonohjaajat.fi)
 • Yrityksen johtamisen erikoisammattitutkinto 2017
 • TLP-kliinikko, Lapset Puheeksi -kouluttaja
 • JaVaMa -ryhmänohjaaja, Vertti-ryhmänohjaaja
 • ART- Aggression replacement training –ryhmänohjaajakoulutus
 • Friends-kouluttaja (tunnetaidot, masennuksen ja ahdistuksen ehkäisy)

Työkokemus mm.

 • Päätoiminen psykoterapeutti vuodesta 2009
 • Perhepsykoterapeuttina vuodesta 1998
 • Kelan palveluntuottajana yksilöpsykoterapeuttina vuoden 2011 alusta
 • Itsetuhoisuutta ehkäisevän työn kehittämissuunnittelijana vuosina 2009-2013 Pohjanmaa-hankkeessa (epshp) www.pohjanmaahanke.fi
 • Vuosina 2005-2011 perheterapeuttina Voima-hankkeessa, joka oli Kansaneläkelaitoksen rahoittama ns. moniammatillisen perhekuntoutuksen hanke. Voima-hanke oli tarkoitettu perheille, joissa oli psyykkisesti oireileva kouluikäinen (7-15 -vuotias) lapsi tai nuori. Hankkeen toimintamalliin kuuluivat perhekäynnit, lapsen ja nuoren yksilökäynnit sekä perheleirit.
 • 20 vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä, sekä lastensuojelun avo- että sijaishuollossa.
 • Perheterapeuttina Koho-projektissa, joka oli kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Etappi-ryhmä ry:n hallinnoima sijaishuollon kehittämisprojekti. Kehittämistyön tavoitteena oli turvata sijaishuollon yksikössä tapahtuvan kuntouttavan hoidon tulosten säilyminen lapsen kotiuduttua. Projektissa etsittiin ja löydettiin perheiden voimaantumista tukevia toimintamuotoja. Lisää aiheesta raportissa: Takala&Lahtinen: Lapselle juuret ja siivet – voimaantuneet perheet ja verkostot sijaishuollon tulosten turvaajina.
 • Lastensuojelun työtapojen kehittämistyön mentorointiprosessit
 • Kouluttajana ja luennoitsijana toimiminen

Muuta mm.

 • Pohjanmaan perheterapeutit ry:n johtokunnan jäsen
 • Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen Yrittäjät ry:n jäsen

Ota yhteyttä